หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา STACKER CRANE และชั้นเก็บใบยา INSPECTION FOR STACKER CRANE LOAD TEST (250 kg)...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา STACKER CRANE และชั้นเก็บใบยา INSPECTION FOR STACKER CRANE LOAD TEST (250 kg) & CERTIFICATE ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..