หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการรักษาความสะอาดงานบริหารการขายพื้นที่ภาคเหนือ ฝ่ายขาย จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการรักษาความสะอาดงานบริหารการขายพื้นที่ภาคเหนือ ฝ่ายขาย จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

..เพิ่มเติม..