หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมแมกเนติกคอลโทรลประตูโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. หลังที่ 2 สินทรัพย์ 100026482 วันรับขึ้นบัญชี 13/10/2014 ของสถานีใบยาหนองยาว...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมแมกเนติกคอลโทรลประตูโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. หลังที่ 2 สินทรัพย์ 100026482 วันรับขึ้นบัญชี 13/10/2014 ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมแมกเนติกคอลโทรลประตูโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. หลังที่ 2  สินทรัพย์ 100026482 วันรับขึ้นบัญชี 13/10/2014 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..