หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณปี 2565 ติดตั้งใช้งานที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..