หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) Tobacco Casing ๕๐๓ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) Tobacco Casing ๕๐๓ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..