หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างเหมาสอบเทียบหัววัดความชื้นพร้อมใบรับรอง จำนวน 34 ชุด กองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาสอบเทียบหัววัดความชื้นพร้อมใบรับรอง จำนวน 34 ชุด กองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..