หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยกไฟฟ้า ชนิดยกต่ำแบบยืนขับ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 200 มม. จำนวน 3 คัน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยกไฟฟ้า ชนิดยกต่ำแบบยืนขับ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 200 มม. จำนวน 3 คัน ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..