หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โรงอบใบยาเด่นชัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โรงอบใบยาเด่นชัย

..เพิ่มเติม..