หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคาไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โรงอบใบยาเด่นชัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคาไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โรงอบใบยาเด่นชัย

..เพิ่มเติม..