หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศร่าง TORรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..