หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา และบริเวณอาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา และบริเวณอาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..