หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่กัญชง (MOU) ระหว่าง การยาสูบแห่งประเทศไทย และ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่กัญชง (MOU) ระหว่าง การยาสูบแห่งประเทศไทย และ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)  ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่กัญชง กับ นางสาวรมย์ชลี  จันทร์ประสิทธิ์ และนางสาวอริสา  จิตต์เสนา กรรมการบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด โดยมีนายอรรถ  อรรถยุติ รองผู้ว่าการด้านใบยา ยสท. และนายธีรยสถ์  จิตต์เสนา ประธานบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการร่วมกันศึกษาวิธีการผลิตบุหรี่จากกัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นความหวังของเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของ ยสท. และไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศ  ตลอดจนการวิจัยสายพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมและมีคุณภาพในการผลิตบุหรี่ ภายใต้แนวทางการดำเนินงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่และความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..