หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Fire Suppression System (Co2) เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน จำนวน 1 งาน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Fire Suppression System (Co2) เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

..เพิ่มเติม..