หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS ๙๐E หมายเลข ๑, ๒, ๕, ๖, ๙...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS ๙๐E หมายเลข ๑, ๒, ๕, ๖, ๙ และ ๑๐ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ รายการ

..เพิ่มเติม..