หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางกระดาษพันก้นกรอง ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม้วน จำนวน...

ประกาศราคากลางกระดาษพันก้นกรอง ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม้วน จำนวน 960 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..