หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองบุหรี่ ยี่ห้อ BORGWALDT รุ่น OST และเครื่องวัดความพองของยาเส้น (FACTORY DENSIMETER D51)

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองบุหรี่ ยี่ห้อ BORGWALDT รุ่น OST และเครื่องวัดความพองของยาเส้น (FACTORY DENSIMETER D51)

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองบุหรี่ ยี่ห้อ BORGWALDT รุ่น OST และเครื่องวัดความพองของยาเส้น (FACTORY DENSIMETER D51)จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองฯ

..เพิ่มเติม..