หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

..เพิ่มเติม..