หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่, น้ำมันไฮดรอลิคและกรองน้ำมันรถกระเช้าไฟฟ้า Snorkel A46JE หมวดซ่อมระบบไฟฟ้า กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่, น้ำมันไฮดรอลิคและกรองน้ำมันรถกระเช้าไฟฟ้า Snorkel A46JE หมวดซ่อมระบบไฟฟ้า กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..