หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่, น้ำมันไฮดรอลิคและกรองน้ำมันรถกระเช้าไฟฟ้า Snorkel A46JE หมวดซ่อมระบบไฟฟ้า กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่, น้ำมันไฮดรอลิคและกรองน้ำมันรถกระเช้าไฟฟ้า Snorkel A46JE หมวดซ่อมระบบไฟฟ้า กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..