หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery 48 V. 600 Ah5hr (min) จำนวน 2 ชุด...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery 48 V. 600 Ah5hr (min) จำนวน 2 ชุด ที่ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ อาคาร B-04 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..