หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตามอาคารต่างๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตามอาคารต่างๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..