หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก ตัดหญ้า และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก ตัดหญ้า และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..