หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 4 เครื่อง (ม.56)(2)(ข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 4 เครื่อง (ม.56)(2)(ข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..