หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดจ้างทำซองยาเส้นตราอีแต๋น สูตร 2 ซีล 3 ด้าน ติดซิป จำนวน 849,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดจ้างทำซองยาเส้นตราอีแต๋น สูตร 2 ซีล 3 ด้าน ติดซิป จำนวน 849,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..