หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingฝจพ.b.02/26/64 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ฝจพ.b.02/26/64 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..