หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องทดสอบคุณภาพทางฟิสิกส์ของบุหรี่ CERULEAN QTM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องทดสอบคุณภาพทางฟิสิกส์ของบุหรี่ CERULEAN QTM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ รายการ

..เพิ่มเติม..