หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากรเป็น Oracle 12c โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากรเป็น Oracle 12c โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..