หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..