หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ของ ยสท.และคู่แข่งขัน และคู่ค้า ร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบฯ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ของ ยสท.และคู่แข่งขัน และคู่ค้า ร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบฯ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..