หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..