หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข หารือแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงกัญชา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข หารือแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงกัญชา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ต้อนรับ ดร.เภสัชกร อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เข้าหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงกัญชา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีรองผู้ว่าการด้านใบยา ผู้ชำนาญการปรุง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบยา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการแพทย์ สำนักพัฒนาธุรกิจ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..