หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และสนามเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และสนามเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..