หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.

จำนวน 1,900 ม้วน
ดาวน์โหลด/download https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/06/download-1.pdf

..เพิ่มเติม..