หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างเหมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ SCADA Server เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างเหมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ SCADA Server เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อรองรับระบบ MES พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..