หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศเชิญเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b02/21/64 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b02/21/64 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

..เพิ่มเติม..