หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 14 เครื่อง

..เพิ่มเติม..