หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingฝจพ.b.02/11/64 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ฝจพ.b.02/11/64 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..