หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/21/64/

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/21/64/

..เพิ่มเติม..