หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้ง PVC Film Fill ของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้ง PVC Film Fill ของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..