หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS VE ๗๐ N๐. ๒๕ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS VE ๗๐ N๐. ๒๕ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ รายการ

..เพิ่มเติม..