หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอรารางานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอรารางานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอรารางานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..