หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารค่าตอบแทน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารค่าตอบแทน

..เพิ่มเติม..