หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำของที่ระลึกสมนาคุณสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำของที่ระลึกสมนาคุณสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2564

 คลิกดาวน์โหลด – ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำของที่ระลึกสมนาคุณสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..