หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย-หญิง พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย-หญิง พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..