หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนเช่าอสังหาริมทรัพย์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนเช่าอสังหาริมทรัพย์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..