หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อกระดาษแก้ว DELTA-W No. 12 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อกระดาษแก้ว DELTA-W No. 12 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..