หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 เครื่อง

..เพิ่มเติม..