หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

..เพิ่มเติม..