หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง แบบ รร.1,2 ซื้อสายพานหนามสำหรับใช้กับเครื่อง FOLLOW-UP FEEDER ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง แบบ รร.1,2 ซื้อสายพานหนามสำหรับใช้กับเครื่อง FOLLOW-UP FEEDER ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..