หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน...

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน 22,400 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..